เซฟตี้ไทย
สั่งซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ Tel: 0 2383 9346-7 Fax: 0 2383 9348 Email: info@safetythai.com
 

 
Gas Book
Gas Detector
เครื่องตรวจวัดแก๊ส
Impact
MiniMax X4
MiniMax X4
Disposable Multi-gas
เครื่องตรวจวัด 4 แก๊ส ใช้แล้วทิ้ง
แค็ตตาล๊อก MiniMax X4
โปรแกรมจำลองการทำงาน
MiniMax XP
MiniMax XT

MiniMax XP
Single-gas
เครื่องตรวจวัด แก๊สเดี่ยว
แค็ตตาล๊อก MiniMax XP
โปรแกรมจำลองการทำงาน

MiniMax XT
Disposable Single-gas
เครื่องตรวจวัด แก๊สเดี่ยว ใช้แล้วทิ้ง
แค็ตตาล๊อก MiniMax XT
โปรแกรมจำลองการทำงาน
 
Honeywell อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส คุณภาพ EUROPE มาตรฐาน UL, ATEX

แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 37
แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 38
 
แค็ตตาล๊อก Impac และ Impac Pro
 
แค็ตตาล๊อก MiniMax X4
 
แค็ตตาล๊อก MiniMax XP
 
แค็ตตาล๊อก MiniMax XT
All Rights Reserved, VeriSafe 2004