เซฟตี้ไทย
สั่งซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ Tel: 0 2383 9346-7 Fax: 0 2383 9348 Email: info@safetythai.com
 

Safety News
24 มิถุนายน 2009

กสร . เปิดบริการระบบการรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานให้ยื่นแบบรายงานทางอินเทอร์เน็ต
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้พัฒนาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบการรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (e-Form) โดยการนำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้บริการแก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการที่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายกำหนด เช่น แบบรายงานตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ( สอ .1 สอ .4) แบบแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน แบบแจ้งการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แบบแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ฯลฯ

ผู้ใช้งานสามารถยื่นแบบรายงานส่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทางอินเทอร์เน็ตแทนการยื่นเอกสาร ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถส่งเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบการรายงานตามกฎหมายความปลอดภัย ในการทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://eform.labour.go.th
อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2009
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

อบรมฟรี! กำหนดการสัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓
“ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ”
ระหว่างวันที่ ๒ –๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2009
การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

อบรมฟรี! “การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2”
คุณสมบัติ : นายจ้าง วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานประกอบกิจการการผลิต จำนวน 1 คน
วัน เวลา : วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30 - 17.30 น.
สถานที่จัด : ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทียน อัชกุล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม : 25 เมษายน 2552 (รับจำนวนจำกัด)
อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2009
Safety Health Expo 2009

งานเซฟตี้ที่เดิ้นที่สุดบนเกาะอังกฤษ สำหรับเด็กแนวแห่งวงการเซฟตี้กลับมาอีกแล้ว 12 -14 พค. 2009
Secure your free place at Safety & Health Expo by registering in advance . As Europe's largest annual event for the industry, you will find everything a health and safety professional needs under one roof.
Safety & Health Expo 2009 will provide you a unique environment in which you can:

  • Meet over 300 manufactures , distributors and suppliers showcasing their innovations and highlighting emerging trends
  • Accelerate your learning via our free seminar sessions , discover how to increase efficiency, reduce risk and cut costs
  • Witness live demonstrations and exciting feature areas, including Access Live
  • Connect with your peers and exchange ideas and best practice
28 มิถุนายน 2008
การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

อบรมฟรี! "การอบรมเตรียมความพร้อม สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่"
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก เตรียมพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อจะได้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้ต่อเนื่องเมื่อเกิดการระบาดใหญ่และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจและพนักงานได้
วัน เวลา : วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่จัด : สถานที่จัดอบรมจะกำหนดภายหลัง
หมดเขตรับสมัคร : 30 มิถุนายน 2551 (รับจำนวน 30 โรงงาน)
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดในการสมัคร

27 มิถุนายน 2008
การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

อบรมฟรี! " โครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2551"

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองตรวจความปลอดภัย ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรม เป็นเวลา 5 วัน จำนวน 4 รุ่น
วัน เวลา : ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2551 นี้
สถานที่จัด : โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ลอดจ์ 2000 จังหวัดนครปฐม, โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
หมดเขตรับสมัคร : 11 กรกฎาคม 2551 (รับจำนวนจำกัด)
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดในการสมัคร
ตารางการจัดอบรม

3 พฤษภาคม 2008
การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

อบรมฟรี! “การติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2”
คุณสมบัติ : นายจ้าง วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานประกอบกิจการการผลิต จำนวน 1 คน
วัน เวลา : วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 - 17.30 น.
สถานที่จัด : ห้องจิตรลดา โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (เยื้องห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
หมดเขตรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2551 (รับจำนวนจำกัด)
อ่านต่อ

24 มีนาคม 2008
การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 22
Theme : แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี แรงงานปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน
วัน เวลา : ระหว่างวันที่ 8-9-10 พฤษภาคม 2551
สถานที่จัด : ณ อาคารชาล์เลนเจอร์ฮอล์ล 3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย:
• การสัมมนาทางวิชาการ
• การแสดงนิทรรศการ
• กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบต่างๆ
อ่านต่อ

23 มีนาคม 2008
การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย

เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 22

- สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี"
- สปอตภาพยนต์ "สำนึกความปลอดภัยเพื่อครอบครัวที่คุณรัก"
- ภาพถ่าย "ท้าทาย"
- โปสเตอร์ "อย่างนี้สิ...ปลอดภัย"
- แนวคิดพิชิตความเสี่ยง

แนวคิด เพื่อกระตุ้นให้แรงงานเกิดจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การทำงานอย่างปลอดภัยในทุกๆลักษณะ ทั้งในงานอุสาหกรรม เกษตรกรรม หรืองานบริการ
อ่านต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2008
ประกาศกระทรวงกลาโหม
หน้ากากป้องกันไอร้อน และควันพิษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ไม่ต้องขออนุญาตมียุทธภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงกลาโหมฉบับใหม่

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง "ให้ผู้ประกอบกิจการ อันอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์ เครื่องช่วย ในการหนีไฟจากอาคาร ที่ประกอบกิจการ" โดยเฉพาะ โรงแรม อาคารชุด สำนักงาน สถาานพยาบาล ภัตตาคาร สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ หอประชุม สถานศึกษา สถานกวดวิชา และสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น

ในอดีต การจัดซื้อหน้ากากฯ ด้งกล่าวนั้น ผู้ประกอบการมีความจำเป็น ต้องได้รับอนุญาติให้มีหน้ากากฯ ดังกล่าว ไว้ที่สถานประกอบการ จากกระทรวงกลาโหมก่อน เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 จึงสามารถติดตั้งหน้ากากป้องกันฯ ในสถานประกอบการได้

แต่ปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอนุญาตแล้ว ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่องกำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 10 มกราคม 2551 โดยสามารถซื้อ-ขาย-จำหน่าย ได้เหมือนสินค้าทั่วไปไม่ต้องขออนุญาต-ได้รับอนุญาต จากกระทรวงกลาโหม

อ่านต่อ
21 มกราคม 2008
Zero Accident Campaign ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์"
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำโครงการ “ รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ” (Zero Accident Campaign) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงแรงงานในการลดอัตราการประสบอันตรายจาการทำงานของลูกจ้างทั่วประเทศ ประกาศเกียรติคุณด้วยการมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือกลุ่มงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
อ่านต่อ
28 ตุลาคม 2007
การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย การเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย
หลักการเคลื่อนย้ายวัสดุ กำหนดไว้ดังนี้
นายจ้างจะต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนการทำงานเป็นดังนี้
(1) สภาพโรงงาน อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในการทำงานได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง และ
บำรุงรักษาตลอดการใช้งาน รวมทั้งไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัย ขณะที่เคลื่อนย้าย
วัสดุ
(2) มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีกาทำงานที่ถูกต้อง
(3) สิ่งแวดล้อมการทำงาน จะต้องได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัย
อ่านต่อ
31 กรกฎาคม 2007
การใช้ Micro SOLVE เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพนักงาน สถาบันความปลอดภัยในการทำงานจะจัดอบรมสัมมนา
เรื่อง " การใช้ Micro SOLVE เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพนักงาน" ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550

เพื่อให้เครือข่ายผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดการฝึกอบรม Micro SOLVE เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ความเครียด สุรา การใช้ยาเสพติด ความรุนแรง บุหรี่ และเอชไอวี เอดส์ในสถานประกอบกิจการ โดยจะจัดการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุปชั้น4 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน อ่านต่อ ดาวน์โหลดใบสมัคร
27 มิถุนายน 2007
การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน"
เ ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2550
จากสำนักงานประกันสังคม ในการจัดทำโครงการ เสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2550 ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน"
ใช้เวลาในการอบรมประมาณ 5 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดหลักสูตร ยกเว้นค่าเดินทางไป-กลับ
สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ กองตรวจความปลอดภัย ดาวน์โหลดใบสมัคร
2 พฤษภาคม 2007
“การบริหารนโยบายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยเทคนิค SOLVE การอบรมหลักสูตร “การบริหารนโยบายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยเทคนิค SOLVE”
เครียด เบื่องาน เมาค้างมาทำงาน สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พฤติกรรมเสี่ยงต่อAIDS ทะเลาะเบาะแว้ง ปล่อยข่าวลือในที่ทำงาน ปัญหาเหล่านี้ล้วนบั่นทอนสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทำให้กำไรขององค์กร ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้แก้ไข และป้องกันได้โดยใช้ เทคนิค SOLVE ซึ่งเป็นระบบการจัดการปัญหาต่างๆ แบบบูรณาการ มีกลไกการเฝ้าระวัง เทคนิคการป้องกันและขจัดปัญหาต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ปีนี้จัดการอบรมเพียง 2 รุ่นเท่านั้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 35 คน รุ่นที่ 1 12-15 มิถุนายน 2550 รุ่นที่ 2 3-6 กรกฎาคม. 2550 ณ. สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
2 เมษายน 2007
ปรับปรุงสภาพการทำงานในงานก่อสร้างขนาดเล็ก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะจัดอบรมสัมมนา
เรื่อง "ปรับปรุงสภาพการทำงานในงานก่อสร้างขนาดเล็ก" รุ่น 3

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และมาตรการป้องกันอันตรายในการทำงาน ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2007
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 7 ( 3) ( 5 ) และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ . ศ . 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ
7 กุมภาพันธ์ 2007
Fire & Safety Expo Korea 2007
Fire & Safety Expo Korea 2007
งานเซฟตี้ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ สำหรับคอหนังเกาหลีไม่ควรพลาด 24 - 27 เมษายน 2007 นี้
Join 'Fire & Safety EXPO KOREA 2007'! It is the largest total safety exhibition of its kind in Korea covering every aspect of disaster prevention. About 200 leading fire & safety companies and 20,000 buyers from around the world will meet one another and explore the present and the future of the industry at the Fire & Safety EXPO Korea 2007, gateway to the Asian market. อ่านต่อ
30 มกราคม 2007
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 21
"ประสานพลังยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่สากล"
"Partnership : Key for enhancing OS&H toward international standard"
พบกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนยีความปลอดภัย เทคนิคการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ และนวัตกรรมอุปกรณ์สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมสาระและความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย . อ่านต่อ
22 กรกฎาคม 2006
The 3rd International Occupational Safety & Health Exhibition
The 3rd International Occupational Safety & Health Exhibition
คงไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับงานเซฟตี้ ของประเทศยักษ์ใหญ่ มีประชากรกว่าพันล้านคน 19-22 กันยายน 2549 รับรองว่าท่านจะได้ชม อุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่าง ที่มีอยู่ในโลกนี้ (เว่อร์ไปมั๊ยเนี่ย)
China, the world's largest developing country, is now going through an industrializing process. Due to limitations such as unbalanced economic development between different regions, and low productivity as a whole, China's work safety infrastructure remains weak, as time and again major accidents occur in some industries and areas. อ่านต่อ
4 กรกฎาคม 2006  
Get Fire Wise
สนุกกับเกมส์เสริมความรู้ และทักษะเกี่ยวกับเพลิงไหม้
Get Fire Wise เกมส์, คำถาม, การ์ตูนขำขัน สำหรับเด็ก และวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมความรู้ การป้องกัน และการจัดการกับการเกิดเพลิงไหม้ โดยรัฐบาลอังกฤษ
30 มีนาคม 2006  
การจัดการสารเคมี มาตรฐานแคนาดา
ตรวจสอบการจัดการสารเคมีที่ท่านใช้อยู่ เพี่อความพร้อมในการจัดการอุบัติเหตุ
2000 Emergency Response Guidebook การจัดการสารเคมี ตามมาตรฐานแคนาดา ค้นหาข้อมูลได้หลายแบบ
30 พฤศจิกายน 2005  
งานสัมนา “นวัตกรรมใหม่ของหน้ากากและชุดป้องกันแก๊สพิษ”
เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี! “นวัตกรรมใหม่ของหน้ากากและชุดป้องกันแก๊สพิษ”
หากบริษัทฯ ของท่านใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษอยู่ มีใครสามารถบอกท่านได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ว่า
ควรจะเลือกหน้ากากแบบใด ตลับใส้กรองรุ่นไหน
ตลับใส้กรองจะมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่ ก่อนซื้อ
ควรเปลี่ยนตลับใส้กรองหรือยัง ขณะที่ใช้งานอยู่
หน้ากากที่ได้รับมาตรฐานต้องใช้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้วย ทั้งการสวมใส่ การทดสอบ การจัดเก็บ ฯลฯ
พร้อมสัมนาชุดป้องกันสารเคมี ในช่วงบ่าย
กรุณาสำรองที่นั่งด่วน จำนวน 100 ท่าน มี 2 รอบเท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
1) 19 ธันวาคม 2548 ที่ห้องจันท์สุดา โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง 9.00-16.00 น.
2) 20 ธันวาคม 2548 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมนิรันดร์แกรนด์ ซ.สุขุมวิท 103 กรุงเทพฯ 9.00-16.00 น.
คลิ๋กที่นี่เพื่อ DOWNLOAD ใบลงทะเบียน แบบฟอร์มลงทะเบียนสัมนา (154 kb)
16 พฤศจิกายน 2005  
International Labour Organization (ILO)
เตรียมพร้อมสำหรับมาตรฐานใหม่ของการจัดการสารเคมี ด้วยระบบ ฐานข้อมูล ความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (ภาษาไทย)
(INTERNATION CHEMICAL SAFETY CARDS (ICSCs), Thai Version) กลุ่มงานพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับโครงการระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ (International Programme on Chemical Safety; IPCS) แปลฐานข้อมูลนี้เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสารเคมีในด้านสุขภาพ และความปลอดภัย
27 ตุลาคม 2005  
SPOSHO
งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติปีหน้า โกอินเตอร์ ยิ่งใหญ่ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง !
โอ้วพระเจ้าจ๊อด...เมื่อสถาบันความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค APOSHO ขอแจม งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติปี 2549 วันที่ 9-12 พค. ที่อิมเพค เมืองทองธานี หัวข้อสัมนาเพียบ อุปกรณ์เซฟตี้รุ่นล่าสุด จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วโลกมาให้ชมถึงที่ ไม่ต้องไปต่างประเทศให้เปลืองตังค์
ชมหัวข้อสัมนา
ตารางการสัมนา

ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต
26 ตุลาคม 2005  
A+A 2005
ความคืบหน้ากฎหมายตรวจสอบอาคาร จากสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร
ด้วยมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้
( 1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
( 2) อาคารชุมนุมคน
( 3) อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นจะมีกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ ที่จะประกาศใช้บังคับต่อไปตามความในมาตรา 32 ทวิ
เชิญอ่านฟรี วารสาร BSA news (PDF 706 kb)
7 กันยายน 2005  
A+A 2005
กลับมาอีกครั้งสำหรับงานเซฟตี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด A+A 2005 ที่ Dusseldorf ประเทศ Germany 24-27 ตุลาคมนี้
A+A is the world's most important trade fair for all aspects of safety and health in the workplace. Man in his personal and wider professional environment stands at the hub with everything which creates good conditions for both individual and company.
ชมแผ่นพับแนะนำงาน แบบเต็ม (PDF 770 kb) แบบย่อ (PDF 248 kb)
28 มิถุนายน 2005  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอเรียนเชิญระดมความคิดเพื่อจัดทำ "แผนปฏิบัติการฉุกเฉินภัยพิบัติแห่งชาติ"
วันที่พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม2548ณโรงแรมรามาการ์ เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งชื่อ – สกุล – คุณวุฒิ – ความเชี่ยวชาญ – ที่อยู่ - หมายเลขโทรศัพท์-หมายเลขโทรสาร-รหัส Emailมายังฝ่ายเลขานุการ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ที่ E-mail : policy@disaster.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2243-2204, 0-2243-2178 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2548
13 พฤษภาคม 2005  
งานเซฟตี้ที่อังกฤษ
งานเซฟตี้ที่เดิ้นที่สุดบนเกาะอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กแนวแห่งวงการเซฟตี้
With health and safety provision moving up the corporate agenda, there's a constant need to stay on top of the factors that drive compliance. Whether you are a health and safety specialist or a director with responsibility for your staff, Safety and Health Expo 2005 will provide the best forum in Europe for sourcing the latest information, products and services.
27 เมษายน 2005  
ฟรี! เอกสารเผยแพร่ จาก ว.ส.ท.
ฟรี! เอกสารเผยแพร่ จาก ว.ส.ท.
11 มีนาคม 2005  
ระวังป้ายถล่ม!
เครนยักษ์ล้มทับใส่คนงานดับ 5 เจ็บอีก 3
เครนยักษ์ถล่มทับคนงานดับ 5 ศพ เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 9 มี.ค. พ.ต.ท.เชิดชาย สัตตบุตร รอง ผกก.สส.สน.พระโขนง รับแจ้งเหตุ พาวเวอร์เครนขนาดใหญ่ ล้มทับบ้านพักคนงาน มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมากภายใน โครงการก่อสร้าง วอเตอร์ฟอร์ด คอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
3 มีนาคม 2005  
ระวังป้ายถล่ม!
ระวังป้ายถล่ม!
ท่านผู้อ่านคงเคยเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตามข้างทางสัญจรอยู่บ่อยๆ โดยที่บางป้ายอาจมีความ ยาวมากกว่า 50 เมตร แต่ท่านทราบหรือไม่ ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ห้ามก่อสร้างป้ายโฆษณาที่มี ความยาวเกิน 32 เมตร!
คำถามที่ตามมาคือ ป้ายที่มีขนาดมากกว่า 32 เมตร เขาสามารถสร้างกันได้อย่างไร? คำตอบคือ เค้าใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายโดยการขอสร้างป้ายหลายๆป้ายใกล้ๆกันแล้วทำการต่อเชื่อมกันในภาย หลัง แต่กระนั้นป้ายดังกล่าวก็ยังเข้าข่ายผิดกฎหมายอยู่ดี เนื่องจากตามกฎหมายป้ายจะต้อง สร้างห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เมตร!
23 กุมภาพันธ์ 2005  
หมอนพิงศีรษะ สำคัญกว่าที่คิด
ลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและได้รับความสนใจมานานจากวิศวกรและแพทย์ที่ทำงานด้าน ความปลอดภัยในรถยนต์ มักเป็นการชนด้านหน้า ( FRONTEND COLLISION) แต่ในระยะหลังความสนใจต่อการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอที่เกิด จากการถูกชนทางด้านหลัง (RE A R-END COLLISION) ได้เพิ่มมากขึ้น การถูกชนในลักษณะนี้อาจทำให้มีการฉีกขาด ของเอ็นยึดกระดูกต้นคอ และจากการสะบัดไปมาของคอคล้ายการสะบัดแส้ จึงเรียกการบาดเจ็บชนิดนี้ว่า Whiplash Injury
14 กุมภาพันธ์ 2005

สัมมนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาอุตสาหกรรมพื้นฐานครั้งที่ 1 ประจำปี 2548 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน ใน วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548 ณ ห้องกมลทพย์ 1 โรงแรมสยามซิตี้ โดย หัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ การบริหารจัดการเศษทิ้งที่หมดสภาพใช้งาน และการคัดแยกและพิชิตขยะครบวงจร
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ คุณเชิงพิณ ศิขรินพร หรือคุณสายธาร แสงสุวรรณ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 3616 หรือ 0 2202 3609 โทรสาร 0 2202 3609 และ 0 2202 3616 หรือคลิก download สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

12 มกราคม 2005  
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548 เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2547 – 28 กุมภาพันธ์ 2548 และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2548 ในวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2942-8555 ต่อ 1633-4 หรือ http://safety.eng.ku.ac.th
4 ธันวาคม 2004  
เพลิงเผารง.ซีพีพินาศร้อยล้าน
เกิดเพลิงไหม้ในโรงงาน ซี.พี.เจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตพลาสติก ในเครือ ซี.พี.กรุ๊ป บนชั้น 4 ของโรงงานผลิต RIGID PVC FILM PLANT (แผ่นฟิล์มแข็ง) ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ปิโตรเคมี-คอล จำกัด
30 พฤศจิกายน 2004
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นด้านความปลอดภัยที่เป็นตัวอย่างได้ ประจำปี 2548
สถานที่และกำหนดการเปิดรับผลงาน
1. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานทุกแห่ง จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2547
2. สาขาการยศาสตร์แรงงาน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2547
19 พฤศจิกายน 2004
สุดยอดงานนิทรรศการ safety ที่เยอรมัน
The preparations for A+A 2005 in Dusseldorf, the leading International Trade Fair for Safety and Health and at Work with congress (24 to 27 October)
5 กันยายน 2004   

การตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือการบ่งชี้สภาพปัญหาที่มีอยู่ และการตรวจวิเคราะห์ ประเมิน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ทราบระดับอันตรายหรือความเสี่ยง นำมาซึ่งแนวทางหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

1 กันยายน 2004  
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน มีผลใช้บังคับต้นปีหน้า
กระทรวงแรงงาน ประกาศกฎทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับรังสี
15 สิงหาคม 2004  
มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543
 

ศูนย์บริการ จป.

All Rights Reserved, VeriSafe 2004