เซฟตี้ไทย
สั่งซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ Tel: 0 2383 9346-7 Fax: 0 2383 9348 Email: info@safetythai.com
 

Absorbant
KIT213
KIT213
Spill Kit In Bucket
64CRSC
64CRSC
HazMat Spill Kit in Bucket
40484048_app
4048
Blue Sock สำหรับป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว
   
MAT203
MAT203
ดูดน้ำมัน สารละลาย น้ำ
MAT403
MAT403
ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ
MAT301
MAT301
ดูดซับกรด,ด่าง สารเคมี
KIT297
KIT297
สำหรับงานทั่วไป ดูดซับน้ำมัน สารละลาย
KIT397
KIT397
สำหรับงานสารเคมี กรด,ด่างNew Pig อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี คุณภาพ USA
   


แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 23
แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 24
แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 25
All Rights Reserved, VeriSafe 2004