เซฟตี้ไทย
สั่งซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ Tel: 0 2383 9346-7 Fax: 0 2383 9348 Email: info@safetythai.com
 

 
Fall Protection Equipment
WORKSafe อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง มาตรฐาน CE
WORKSafe อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหน้า

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหลัง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
ด้านหลัง
WSF110 HARNESS เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว แบบจุดยึดด้านหลัง 1 จุด มาตรฐาน CE120 EN361 WSF120 HARNESS เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว แบบจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 1 จุด มาตรฐาน CE120 EN361
สายช่วยชีวิต
สายช่วยชีวิต
สายช่วยชีวิต
WSF211 LANYARD เชือกนิรภัย polyamide 12 มม. ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355 WSF210 LANYARD เชือกนิรภัย polyamide 12 มม. พร้อมตัวซับแรงกระชาก (เมื่อทำงานจะยาวเพิ่ม 1.50 ม.) ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355 WSF220 LANYARD เชือกนิรภัย 2 ตะขอ polyamide 12 มม. พร้อมตัวซับแรงกระชาก (เมื่อทำงานจะยาวเพิ่ม 1.50 ม.) ยาวรวม 2.00 ม. มาตรฐาน CE120 EN355  
 
เชือกนิรภัย
เชือกนิรภัย
 
์NEW ENGLAND ROPES KMIII เชือกนิรภัย สำหรับทำงานที่สูง made in USA มาตรฐาน UL, NFPA, CE คลิกที่นี่เพื่อ DOWNLOAD แค็ตตาล๊อก

แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 27
แค็ตตาล๊อก PPE หน้า 28
 
แค็ตตาล๊อก เชือกนิรภัย Made in USA

 

All Rights Reserved, VeriSafe 2004